Slide background

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Školské kolo olympiády v ANJ – 1.stupeň

Dňa 24.5.2017 sa konalo školské kolo olympiády žiakov 1.-4.ročníka, kde si preverili osvojené jazykové zručnosti.. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. Zapojilo sa do nej 30 žiakov. Výsledky v jednotlivých kategóriach: 1.-2.ročník 1.miesto          Dávid Kotora, 2.C 2.miesto          Vratko Čižmár, 2.D 3.miesto          Martin…

Read more

Slávnostná akadémia

MAMA – Tvoja dlaň je ako krídlo, láskou vonia a mydlom. Mňa tisícky ciest lákajú do neznáma, chcem ísť po stopách svojich. Nemaj strach, keď sa bojíš, ja vždy sa ti vrátim, tvoj hlas zavolá ma… Tak sa neboj, mama…  …

Read more

Viem, čo neviem 2017

Dňa 11.5.2017 na ZŠ Okružná 17, Michalovce sa konala mestská súťaž „Viem, čo neviem“. Súťažili žiaci mestských škôl štvrtého a ôsmeho ročníka. Vyhodnotenie: Žiaci kategórie I.  súťažili individuálne v teoretickej časti z prírodovedy a vlastivedy, kde mohli získať maximálny počet bodov spolu  – 100…

Read more

Majstrovstvá Slovenskej republiky v šachu 2017

V dňoch 22.4.2017 až 28.4.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev Slovenskej republiky v šachu žiakov a žiačok pre rok 2017. Súťaže sa konali v Kongresovom Centre Holiday Village Tatralandia v bezprostrednej blízkosti najväčšieho Aquaparku na Slovensku. MSR sa hrali v 14 kategóriách (v 11 turnajoch, keďže…

Read more

Malá finančná akadémia v III.E

Žiaci III.E pod vedením triednej učiteľky PaedDr. A. Kuchárovej sa v mesiacoch marec – apríl zapojili do realizácie celoslovenského projektu „Malá finančná akadémia“. Organizátorom bola nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s Tatra bankou a spoločnosťou Agemsoft, a.s. Projekt bol zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti,…

Read more

Dôležitý oznam darovanie 2% z daní !

Aktuálne tlačivo si stiahnite tu: Vyhlásenie 2% 2016 Vážení rodičia! Vzhľadom na to, že došlo k zmene identifikačného čísla Rodičovského združenia pri VI. ZŠ, prosíme tých, ktorých sú ochotní poskytnúť 2% v prospech nášho rodičovského združenia, aby si aktuálne tlačivo stiahli z…

Read more

SLÁVIK SLOVENSKA 2017

Dňa 19.4.2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2017. Zúčastnilo sa ho 74 žiakov, ktorí súťažili v 3 kategóriách. Spev ľudových piesní je v našej škole veľmi obľúbený a je aj príležitosťou ukázať ako sa dá spevácky talent ďalej rozvíjať….

Read more

O pohár primátora mesta v šachu

11.04.2017 sa už po siedmykrát stretli šachisti v Základnej škole na Okružnej ulici 17 v Michalovciach, aby zabojovali O pohár primátora mesta. V turnaji žiakov a žiačok základných škôl, pod prísnym ale spravodlivým okom hlavného rozhodcu Radoslava Ondu zo Šachového klubu Zemplín Michalovce, súťažilo 38…

Read more

Deň narcisov 7.4.2017

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vyjadrujeme onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú i našu podporu. K problémom a bolestiam iných sme na našej škole neboli ľahostajní ani 7….

Read more