Prezentácia 3D tlače

Školské výpočtové stredisko v Michalovciach pripravilo pre našich žiakov zaujímavú prezentáciu 3D tlače, vyrobenú aditívnym spôsobom, keď postupným nanášaním a spájaním materiálu vo vrstvách vzniká požadovaný objekt. Žiaci mali možnosť sledovať ako 3D tlačiareň vytvárala hmotnú kópiu digitálnej predlohy objektu. Záujem…

Read more

Majstri Slovenska vo futsale

Skvelé, naši chlapci obhájili titul Majstra Slovenska vo futsale ! V minulom školskom roku sa podarilo našim žiakom futsalového družstva zvíťaziť na prvých Majstrovstvách Slovenska vo futsale žiakov ZŠ a stať sa tak Majstrami Slovenska pre šk. rok2014/2015. V dňoch 28. – 29.4.2016 sa v Žiline uskutočnili…

Read more

Deň Zeme 22. 4. 2016

Dňa 22. apríla sa aj naša škola sa zapojila do celosvetového dňa Zeme. Kolégium Zelenej školy pripravilo pre žiakov zaujímavé aktivity, ktoré boli rozdelené do troch dní. V stredu 20. apríla sa vybraní žiaci 7. a 9. ročníka zapojili do čistenia…

Read more

Deň narcisov 2016

Nepotrebuje  oslavu … stačí, ak si naň v piatok 15.4.2016 spomeniete V tento deň chodbami a triedami našej školy prechádzali dobrovoľníčky Ligy proti rakovine, žiačky školského parlamentu a ponúkali nám žltý narcis – kvet symbolizujúci samotnú zbierku, ale i morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú….

Read more

Šachový turnaj o Pohár primátora

Dňa 14.4.2016 sa zúčastnilo 32 žiakov a žiačok zo základných škôl mesta Michalovce, aby si zmerali svoje kombinatorické schopnosti, trpezlivosť, pozornosť v 6. ročníku šachového turnaja O pohár primátora mesta Michalovce pre rok 2016. V turnaji sa odohralo sedem kôl s časovým limitom 10 minút….

Read more

Hmyzí hotel

Hmyzí hotel V jedno chladné aprílové  popoludnie sme našu triedu premenili na tvorivé dielne. Veľa detí z našej triedy maródovalo, ale aj tak sa našlo dosť šikovných rúk. Z prineseného prírodného materiálu sme vyčarili domček pre hmyz, pretože  mnohé druhy užitočného…

Read more

Veľkí čítajú malým

V rámci  akcie „ Veľkí  čítajú malým“ boli  žiaci IV. A triedy  na  XIII. MŠ  ukázať svoje čitateľské  schopnosti  budúcim  školákom.  V rozprávke   „ Ako išlo vajce  na vandrovku“  si spolu  našli nových kamarátov, zažili s nimi napínavé dobrodružstvá  a na záver si zahrali…

Read more

Slávik Slovenska 2016

Spev ľudových piesní je jednou z možností ako si uchovávať ľudové tradície a rozvíjať krásu ich bohatstva aj pre ďalšie generácie. Aj v našej škole je spev ľudových piesní u mnohých žiakov veľmi obľúbený, čoho dôkazom bolo aj školské kolo Slávika Slovenska, ktoré sa…

Read more

diplom0001
loga EU a operacne vzdelavanie
sach2
etwinning