Slide background

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

VŠETKO NAJLEPŠIE

Dobre to poznáme. Čas uteká a  opäť sú tu naše narodeniny. Mnohí sa na tento sviatok veľmi tešia. Tí najmenší rátajú, koľkokrát sa ešte musia vyspať, aby ten DEŇ už konečne nastal. Ale čo ak sa vám stane, že si…

Read more

OKRESNÉ KOLO STOLNÝ TENIS ŽIAČOK ZŠ

Dňa 14.11.2017 naše žiačky, Emma Dudová z VIII. C, Juliana Biačková z VIII.D a Terézia Hasaralejková z IX. C, reprezentovali školu v okresnom kole žiačok ZŠ v stolnom tenise. Hra dievčat nám priniesla titul majsteriek okresu v stolnom tenise a právo reprezentovať nás na Krajských majstrovstvách družstiev žiačok …

Read more

TITUL ŠKOLA ROKA UŽ TRETÍKRÁT NA ŠESTKE

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR opäť oceňovalo tých najlepších. Školou roka v celoštátnej súťaži športových aktivít základných škôl v kategórii nad 300 žiakov sa už tretíkrát stala Základná škola Okružná 17 v Michalovciach.  Je to škola, ktorej silnou stránkou je aj…

Read more

XI. žiacka vedecká konferencia

Veda a technika sú neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky  v spoločnosti, každoročne organizujú Týždeň vedy a techniky na…

Read more

Vedecké stánky

Do Týždňa vedy a techniky sa svojimi zaujímavými aktivitami zapojili aj učitelia a žiaci ZŠ Okružná 17 v Michalovciach. Jeho cieľom bolo bližšie spoznávať,  pochopiť a podnecovať záujem o vedu a techniku formou prezentačných stánkov. Roboty Everstorm, Spiker a Tracker vzbudili pozornosť žiakov, ktorí sa zaujímajú…

Read more

Piataci v planetáriu

V rámci Týždňa vedy a techniky navštívili naši piataci planetárium v Košiciach. Po usadení v pohodlných kreslách sa žiaci ocitli pod nebeskou klenbou posiatou žiarivými hviezdami. Nasledovala prezentácia a pred ich očami sa odohrávalo úžasné divadlo svetiel . Sledovanie nádhernej oblohy , hľadanie najznámejších súhvezdí,…

Read more

Pozvánka na XI. ŽIACKU VEDECKÚ KONFERENCIU

Pozvánka na XI. ŽIACKU VEDECKÚ KONFERENCIU 2017/2018 – klikni na nadpis POZVÁNKA „Veda má svoj zmysel, ak sa chápe ako cesta k pravde a pravda ako dobro pre človeka.“ Ján Pavol II.     XI. ŽVK sa uskutoční v rámci  „Európskeho týždňa vedy a techniky 2017“ dňa …

Read more