Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Slide background
Slide background

Detský čitateľský maratón

Dňa 18.6.2015 sa trieda IV.C zúčastnila DETSKÉHO ČITATEĽSKÉHO MARATÓNU, ktorý sa konal v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach. Čas vyhradený pre našu triedu: 9.00-9.40. Sme radi, že sme sa mohli v počte 20 žiakov pripojiť k tisícom čitateľom.

Čítaj viac

Štúrov Zvolen

Veľkým úspechom našej žiačky MIRIAM  KOTOROVEJ zo VI.D vyvrcholila v dňoch 15.-16. 6. 2015 vo Zvolene celoslovenská rétorická súťaž pod názvom Štúrov Zvolen. Šikovná šiestačka Mimka získala v celoslovenskej konkurencii 3. miesto. Vynikajúce umiestnenie je o to cennejšie, že ho Mimka dosiahla…

Čítaj viac

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) oznamuje, že poskytuje žiakom riaditeľské voľno dňa 19. júna 2015 (piatok) z organizačných dôvodov. V uvedený deň bude ŠKD v prevádzke, ale v školskej jedálni…

Čítaj viac

Zvýšenie poplatku v školskom klube detí

Mesto Michalovce vydalo všeobecne záväzné nariadenie č. 177 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školských kluboch detí. V súlade s ods.7 §114 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie v školských kluboch detí uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Na…

Čítaj viac

Finále matematickej olympiády Pangea 2015

Pangea je celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl, známa okrem Slovenska aj v ďalších 11 európskych krajinách: Nemecko, Dánsko, Taliansko, Rakúsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Portugalsko, Španielsko a ďalej sa rozširuje. Dňa 11.6.2015 sa žiaci našej…

Čítaj viac
40. výročie vzniku školy
certifikat
loga EU a operacne vzdelavanie
sach2
etwinning