Aktuality

Výsledky krajského kola Geografickej olympiády

Dňa 2. 4. 2014 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády v Košiciach. Žiaci našej školy sa umiestnili na popredných miestach. Kategória H (6.ročník) 1....

 

1. APRÍL TROCHU INAK

Mali ste niekedy túžbu obliecť  si niečo bláznivé? Niečo, čo sa vám páči, ale nemôžete si to obliecť, lebo sa bojíte, čo si o vás spolužiaci...

 

Vyhodnotenie OK súťaží spojené s odovzdávaním cien – OZNAM – 10.4.2014

Oznámenie Oznamujeme vedeniam škôl, že 10. 4. 2014 o 14:00 hod. sa v priestoroch ZŠ Okružná 17 v Michalovciach uskutoční vyhodnotenie okresných kôl...

 

Svetový deň lesa 2014

Svetový deň lesa. Dňa 20.marca 2014 žiaci V.D triedy pomáhali pri čistení Jovsianskej hrabiny, prírodnej rezervácie s rozlohou 257,58 ha, ktorá bola za...

 

Úspechy v prírodovedných súťažiach 2013-2014

Úspechy v prírodovedných súťažiach. V mesiaci marec sa žiaci našej školy zúčastnili okresných a krajských kôl  predmetových olympiád v biológii,...

 

Celoslovenské kolo – Šaliansky Maťko 2014

Výnimočný DEŇ… Tohoročný Deň učiteľov, 28. marec 2014, prežila pani učiteľka Adamčíková so svojou žiačkou, Soňou Pasuľkovou zo 7. c triedy,...

 

NA ŠESTKU ZAVÍTALA KRÁĽOVNÁ

Deň 26.3.2014 sa navždy zapíše do života našej školy. Čo sa stalo? K našim prvákom  zavítala významná návšteva  –  samotná kráľovná Regína...

 

Štvrtáci v škôlke

V rámci mesiaca marca – Mesiaca kníh, sa vybrali vybraní žiaci IV.E triedy pod vedením p. uč. A. Kuchárovej na návštevu k svojim mladším kamarátom...

 

Literárny kvíz 2014 pre 5. ročník

KDE BOLO,  TAM BOLO. . . Po celé mesiace piataci na hodinách literatúry skúmali neznáme krajiny, stretávali sa s fantastickými bytosťami, objavovali veci...

 

Krajské kolo – Olympiáda v ruskom jazyku 2014

Dňa 25.3.2014 sa na ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach uskutočnilo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku, na ktorom naši žiaci obsadili veľmi pekné miesta....