Všetko najlepšie

„Tak to bola komédia…“ znela veta medzi žiakmi našej školy, ktorí sa dňa 15.3. 2012 zúčastnili na divadelnom predstavení s názvom Všetko najlepšie v DJZ v Prešove. Autorom tejto hry je Ray Cooney, ktorý bezpochyby patrí medzi najslávnejších a najúspešnejších súčasných autorov bláznivých divadelných komédií. Samotná hra je určená predovšetkým pre divákov hľadajúcich v divadle…

Read more

Fašiangové všeličo 2012

Všetci veľmi dobre vieme, že fašiangové obdobie je zvláštnou časťou roka, kedy je čas stretávania sa ľudí, čas plesov, karnevalov a akéhosi vzývania, aby tento rok, ktorý ešte len nedávno začal bol rokom hojnosti a štedrosti ako tento fašiangový čas. Aj deti so školského klubu sa počas tohto obdobia snažili zabávať pri rôznych súťažiach, vytvárať…

Read more

Prenos tepla na hodine matematiky a fyziky

Žiaci 7. ročníka už vedia, že kdekoľvek, kde je teplotný rozdiel, prebieha prenos energie vo forme tepla vedením, prúdením alebo žiarením z teplejšieho na chladnejšie miesto. Svoje vedomosti a zručnosti uplatnili v projektovej časti na hodine matematiky a fyziky pri zostrojovaní kalorimetra a samotnom meraní tepla.  

Read more

Vyučovanie v maskách 2012

Fašiangový čas radosti, zábav a tancov zavŕšili aj na VI.ZŠ žiaci a učitelia I. stupňa „Vyučovaním v maskách“. Na tento deň sa tešili a pripravovali nielen žiaci ale aj učitelia. Žiaci prišli do školy netradične a rôzne vyobliekaní. Triedni učitelia sa okrem príjemnej atmosféry postarali o množstvo zaujímavých aktivít, ktoré boli špeciálne prispôsobené podľa predmetov…

Read more

Valentín 2012

Sviatok sv. Valentína je deň, kedy môžeš svojej mamke, tatkovi, bratovi, sestre, babke, dedkovi, priateľke i priateľovi ….. urobiť veľkú radosť tým, že im povieš ako ich máš rád a môžeš ich milo prekvapiť. Nás dnes čakalo v našej škole obrovské prekvapenie od kolektívu našich super kuchárok pod vedením vedúcej školskej jedálne p. Ľubice Šipošovej….

Read more

Valentínsky ples 2012

Dňa 9.2.2012 sa uskutočnil v poradí už ôsmy Valentínsky ples. Pevne veríme, že ste sa všetci dobre zabávali a dúfame, že sa o rok opäť stretneme. A na záver tu máme niekoľko Vašich postrehov z tohtoročného Valentínskeho plesu: Na plese sa mi páčilo: – Veľmi sa mi páčilo, mohlo byť aj dlhšie. Jedlo bolo fajn…

Read more

SUDOKU 2012

Riešenie sudoku na našej škole je už históriou. Miestom stretnutia „sudokáčov“ aj tento rok bola školská jedáleň, nakoľko priaznivcov sudoku u nás neustále pribúda. 9.2.2012 sa v nej zišli nielen znalci magických číslic, ale aj tí, ktorí lúštia sudoku len tak pre zábavu. Mgr. A. Timková Aké boli výsledky? Výsledková listina šk. kola SUDOKU 2011/2012…

Read more

Haluz či fiasko?

Vo veľkom mraze, ktorý nám dáva pocítiť svoju silu, uzimene a skromne, s rozpačitými pocitmi, ale po dlhej a veľmi svedomitej príprave odchádzala vo štvrtok (2. februára 2012) skoro ráno do nášho krajského mesta Košice Monika Murgová, žiačka ôsmeho ročníka Základnej školy Okružná 17 a zároveň víťazka okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry….

Read more

Z rozprávky do rozprávky – ŠKD – 25.1.2012

Dňa 25. 1. 2012 sa uskutočnilo netradičné, zábavné popoludnie v ŠKD s názvom „Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“. Pani vychovávateľky vybrali pre deti deväť rozprávok. Formou hádaniek mali určiť názov rozprávky, priradiť k nej už pripravenú ilustráciu a čo najkrajšie ju vyfarbiť a dotvoriť. Vypočuli si aj modernú verziu rozprávky „ČERVENÁ ČIAPOČKA“. Predniesol ju Leo Matto,…

Read more