Čo je extrémizmus?

Na túto a na mnohé ďalšie otázky našim žiakom deviateho ročníka 4.10.2017 odpovedal inšp. Stanislav Bamburák – oddelenie prevencie kriminality Mestskej polície v Michalovciach. Poukázal aj na formy extrémizmu, aké extrémistické skupiny sú na Slovensku, ako zistíme,  že ide o extrémistické prejavy. Vizuálne prezentoval znaky,  akými sa extrémisti prezentujú. Poukázal na trestno-právnu stránku extrémizmu, čo to je holokaust,…

Read more

Energoland – Odysea energie

My žiaci, túžiaci po dobrodružstve sme sa 15.6.2017 vydali na unikátnu výpravu po infocentre ENERGOLAND v Mochovciach. Najprv sme preskúmali celú evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť. Pokračovali sme energetickými pretekmi po interaktívnej LED podlahe. Lákadlom bola aj futuristická supermotorka, ktorá umožňovala jazdu v čase. Tridsaťtri interaktívnych sekcií nám poskytlo zaujímavé, inšpiratívne informácie o rôznych…

Read more

Malá vedecká konferencia 2017

Pozývame Vás na Malú vedeckú konferenciu, ktorá sa bude konať pod záštitou primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka a pod odbornou gesciou PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc., autorky programu APROGEN dňa 16. 6. 2017. Pozvánka na MVK VIN 2017  

Read more

Projekt Medzinárodného olympijského tábora mládeže

Na základe vyhodnotenia súťaže Slovenského olympijského výboru sa piati žiaci našej školy zúčastnia Medzinárodného olympijského tábora mládeže, ktorý organizuje Slovenský olympijský výbor vo Vysokých Tatrách v termíne 24. – 29. júna 2017. Ďakujem za podporu Olympijskému klubu Michalovce! https://www.youtube.com/watch?v=YH84KfV7sz4  

Read more

Prevencia drogovej závislosti – beseda

Dňa 2. júna 2017 sa žiaci V.B, VI.E a VII.B zúčastnili besedy na tému : Vplyv nebezpečných látok na mladého človeka a prvý kontakt s drogou s pánom Stanislavom Bamburákom, preventistom z oddelenia prevencie kriminality Mestskej polície v Michalovciach. Mgr. A. Timková

Read more

Viem, čo neviem 2017

Dňa 11.5.2017 na ZŠ Okružná 17, Michalovce sa konala mestská súťaž „Viem, čo neviem“. Súťažili žiaci mestských škôl štvrtého a ôsmeho ročníka. Vyhodnotenie: Žiaci kategórie I.  súťažili individuálne v teoretickej časti z prírodovedy a vlastivedy, kde mohli získať maximálny počet bodov spolu  – 100 V praktickej časti (určovanie živočíchov) mohli získať maximálny počet  – 10 109 b získal žiak Matej…

Read more

Deň narcisov 7.4.2017

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vyjadrujeme onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú i našu podporu. K problémom a bolestiam iných sme na našej škole neboli ľahostajní ani 7. apríla 2017. Vyzbierali sme 290,04 eur. ĎAKUJEME! Žiačky školského parlamentu v spolupráci s Mgr. A. Timkovou

Read more

Deň vody 2017

22. 3. 2017 sme si v našej triede pripomenuli Deň vody. Spolu s pani učiteľkou sme sa rozprávali o jej význame. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí. Na druhý deň sme pokračovali v aktivitách. Tvorili sme plagáty, príbehy, matematické úlohy, dievčatá si nacvičili veselú scénku o kvapke v škole. Urobili sme si nástenku, ktorá nám pripomína, že najlepšia voda je tá z vodovodu……

Read more