Získali sme certifikát Zelenej školy

Zelená škola je najväčším  vzdelávacím ekoprogramom na svete. Do tohto programu je zapojených viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov.  Našej základnej škole sa počas dvoch rokov podarilo úspešne zrealizovať všetkých sedem krokov k Zelenej škole, a preto sme 5. októbra 2017 na Technickej univerzite vo Zvolene s hrdosťou získali náš 1. certifikát Zelenej školy. Slávnostného celoslovenského odovzdávania…

Read more

Po stopách ľudí z doby bronzovej

Aj v tomto školskom roku žiaci šiesteho ročníka, 5.októbra, navštívili archeologické nálezisko – Nižná Myšľa. Obec Nižná Myšľa predstavuje jedno z najbohatších archeologických nálezísk na Slovensku zaznamenávajúce praveké osídlenie. Podarilo sa tu nájsť niekoľko osád z rôznych časových úsekov od praveku až včasného stredoveku. Žiaci mali možnosť prezrieť si repliku zrubu v Osade, samotnú Osadu aj…

Read more

Plody našich záhrad

Pani Jeseň sa unúvala až k nám a v priestoroch našej školy s hrdosťou predstavila svoje plody. Šťavnaté jablká, hrušky, duly, hrozno v košíkoch, všelijaké bylinky i rôzne druhy zeleniny nás lákajú svojou vôňou i farbou. Pri pohľade na všetky tieto zdravé dobroty sa nám veru riadne zbiehajú slinky a len odolávame, aby sme sa do nich s chuťou nezahryzli. Počas tejto výstavy sú aj…

Read more

Vytvorené vedou – Made by Science

Vedci – obyčajní ľudia s neobyčajným povolaním vymenili 29. septembra 2017 svoje laboratóriá za verejné priestory a v košickej Optime už po 11. krát  odhalili verejnosti fascinujúci svet vedy a objavov nazvaný Noc výskumníkov 2017. Vedeckými výskumníkmi a objaviteľmi sa na chvíľu stali aj naši siedmaci, ôsmaci a deviataci. Vyskúšali si rôzne experimenty z oblasti fyziky, chémie i biológie a prežili dopoludnie plné vedy…

Read more

Imatrikulácia prvákov

Naši prváci dnes mali ťažký deň. Srdcová kráľovná zakliala všetky školy. A nielen to. Začarovala aj Klobučníka. Preto sa musela Alica opäť vrátiť do Krajiny zázrakov, aby pomohla nielen jemu, ale aj všetkým deťom.  A naši prváci jej v tom pomáhali.  Najprv vyzdobili Klobučníkovi  klobúky, prestreli na Čaj o piatej a nakoniec sa naučili tanec s názvom  Mikavica.  Naša pani…

Read more

Cezpoľný beh

Umiestnenie:   družstvo  chlapcov 2. miesto  družstvo  dievčat    3. miesto   víťaz chlapčenského behu Matej Škrepták  z  9.B  postupujúci na kraj   umiestnenia  chlapci:   Šktepták   Matej      9.B    1. miesto  Kapraľ      Richard   9.B    5. miesto Škarupa   Patrik      8.A   14. miesto   umiestnenia dievčatá:  Čižmárová   Kristína   8.B   …

Read more

Účelové cvičenie

Dňa 21.- 22.9.2017 sa na našej škole konalo účelové cvičenie. V prvý deň žiaci absolvovali prednášky s témami ako: Zdravotná príprava, Dopravná výchova, Pohyb, pobyt v prírode a jej ochrana, Riešenie mimoriadnych udalosti -civilná ochrana. Druhý deň sa  v športovom areáli uskutočnilo účelové cvičenie. Triedy medzi sebou súťažili v špecifických disciplinach : beh cez  prekážkovú…

Read more

Odhalili židovskú synagógu

V piatok 8. septembra bola pri príležitosti dňa obetí holokaustu, ktorý tentoraz pripadol na sobotu 9. septembra, slávnostne  odhalená miniatúra židovskej synagógy a takisto bola otvorená aj výstava Galéria pod nebom s názvom Židia v Michalovciach. Na slávnostnom odhalení sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Deviataci si tak pripomenuli túto neslávnu históriu aj nášho mesta.

Read more