Riaditeľské voľno!

Riaditeľstvo Základnej školy Okružná 17, Michalovce Vám týmto oznamuje, že dňa 29.10.2018 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5, udeľuje riaditeľka školy voľno žiakom z prevádzkových dôvodov.                                                …

Read more

Pasovanie prvákov

Stať sa riadnym žiakom našej školy, to nie je len tak. Nestačí mať len 6 rokov, je potrebné splniť aj skúšku odvahy a zdatnosti. Tak tomu bolo aj v piatok – 21.septembra 2018 na ZŠ Okružná  v Michalovciach, kde naši deviataci odovzdali pomyselný kľúč od školskej brány novoprijatým prváčikom. Všetci nováčikovia splnili zadané úlohy, zdolali pripravené prekážky a slávnostným…

Read more

Deň Južanov

Mesto Michalovce Vás pozýva na kultúrno- športové podujatie obyvateľov sídliska JUH  DEŇ JUŽANOV . Dňa 8. júna 2018 o 16:00, športový areál VI. ZŠ v Michalovciach. Verejne prístupná akcia.

Read more

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 30.mája 2018 si zmerali svoje jazykové zručnosti žiaci 1.-4.ročníka na olympiáde v anglickom jazyku. V I.kategórii (1.-2.ročník) súťažilo 13 žiakov, v II.kategórii (3.-4.ročník) 27 žiakov.  Najprv si žiaci otestovali svoje jazykové znalosti v písomnej časti, najlepší postúpili do 2.kola na ústnu časť. V I.kategórii 1.miesto putuje do II.C, 2.miesto obsadila žiačka z II.A a 3.miesto súťažiaci z…

Read more

XXXIII. ročník školskej športovej olympiády

Aj 25. máj 2018 patril u nás športu. V jej areáli školy sa konala Školská športová olympiáda pre žiakov 3. až 9. ročníka. Jej cieľom bolo ukázať žiakom potrebu a krásu športu, dať im príležitosť preukázať predpoklady pre jednotlivé druhy športu a zároveň ich inšpirovať k dosahovaniu čo najlepších výkonov. Zapálenie olympijského ohňa, vztýčenie olympijskej vlajky za zvukov fanfár,…

Read more

Šestka žila športom

Dňa 24. mája 2018 sa v areáli našej školy konalo výnimočné športové podujatie –Olympijský deň, ktorého tri piliere hýb sa, uč sa a objavuj dostali  do pohybu nielen prvákov a druhákov z našej školy, ale aj predškolákov zo 4 pozvaných michalovských materských škôl (MŠ Okružná 19, MŠ J.A. Komenského 2, MŠ F. Kráľa 78, MŠ Masarykova 30). Úvodným slovom…

Read more

Rok na dedine, aby nevymreli zvyky a tradície na Zemplíne

Rodina v kocke alebo vzdelávanie na tretiu – je keď sa stretnú tri generácie na jednom mieste. Porozprávajú sa o tom, čo vie moja babka, mamka, tatko, dedko, a čo nové sa naučím ja. Od roku 2005 pracuje pri Základnej škole na Okružnej ulici v Michalovciach občianske združenie SIA Michalovce. Hlavnou náplňou združenia je všeobecná podpora a rozvoj tvorivej činnosti…

Read more