XXXIII. ročník školskej športovej olympiády

Aj 25. máj 2018 patril u nás športu. V jej areáli školy sa konala Školská športová olympiáda pre žiakov 3. až 9. ročníka. Jej cieľom bolo ukázať žiakom potrebu a krásu športu, dať im príležitosť preukázať predpoklady pre jednotlivé druhy športu a zároveň ich inšpirovať k dosahovaniu čo najlepších výkonov. Zapálenie olympijského ohňa, vztýčenie olympijskej vlajky za zvukov fanfár,…

Read more

Šestka žila športom

Dňa 24. mája 2018 sa v areáli našej školy konalo výnimočné športové podujatie –Olympijský deň, ktorého tri piliere hýb sa, uč sa a objavuj dostali  do pohybu nielen prvákov a druhákov z našej školy, ale aj predškolákov zo 4 pozvaných michalovských materských škôl (MŠ Okružná 19, MŠ J.A. Komenského 2, MŠ F. Kráľa 78, MŠ Masarykova 30). Úvodným slovom…

Read more

Rok na dedine, aby nevymreli zvyky a tradície na Zemplíne

Rodina v kocke alebo vzdelávanie na tretiu – je keď sa stretnú tri generácie na jednom mieste. Porozprávajú sa o tom, čo vie moja babka, mamka, tatko, dedko, a čo nové sa naučím ja. Od roku 2005 pracuje pri Základnej škole na Okružnej ulici v Michalovciach občianske združenie SIA Michalovce. Hlavnou náplňou združenia je všeobecná podpora a rozvoj tvorivej činnosti…

Read more

IT tábor GPH

Dobrý deň milí rodičia. V tomto roku sa bude opäť organizovať na Gymnaziu Pavla Horova denný IT tábor pre vaše deti. Je určený deťom zákadných škôl od 3. do 9. ročníka. Pripravili  je pre vaše deti nabitý program, počas ktorého sa budú učiť programovať v jazyku Python, v jazyku Scratch, budú programovať robotické autíčka a roboty NXT….

Read more

Mimoriadna cena ministerky školstva pre Lujzu Leu Lavrikovú

Talent je darom, nie pravidlom, ale úžasnou výnimočnosťou človeka. Bez talentov spoločnosť upadá, stagnuje. Príležitosť ukázať svoje literárne nadanie nepremeškala žiačka Lujza Lea Lavriková zo 6.d triedy. Medzi množstvom zaujímavých a originálnych súťažných literárnych prác na celoslovenskej súťaži výtvarnej a literárnej tvorby pod názvom DÚHA bola práve jej práca ocenená MIMORIADNOU CENOU! Cenou ministerky školstva, vedy, výskumu…

Read more

Harmonogram letných denných mestských táborov na michalovských základných školách v roku 2018

Harmonogram letných denných mestských táborov na michalovských základných školách v roku 2018   Turnus:               Termín konania:                                    Organizátor:    1. turnus 02. 07. – 06. 07. 2018                                  ZŠ, Ul. krymská 5 1. turnus 02. 07. – 06. 07. 2018                                   ZŠ, Ul. okružná 17   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––       …

Read more

Správanie v malíčku

Dňa 27.4.2018 sa uskutočnila súťaž zameraná na  poznanie školského poriadku a spoločenskú etiketu, ktorú usporiadali učitelia náboženskej a etickej výchovy. Sily si zmerali žiaci 6. ročníka.  V prvej disciplíne, ktorá bola zameraná na školský poriadok. Žiaci si s testíkom hravo poradili, stratili minimálny počet bodov. Druhé kolo súťaže bolo zamerané na spoločenskú etiketu. Tu sa súťažiaci stretli s otázkami zo…

Read more

SLÁVIK SLOVENSKA 2018

Dňa 19.4.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2018. Ide o najstaršiu spevácku súťaž detí  v interpretácií slovenských ľudových piesní. Tohto roku sa koná jej 28. ročník. Nášho školského kola sa zúčastnilo 66 žiakov, ktorí interpretovali  rôzne slovenské ľudové piesne. Súťažilo sa v 3 kategóriách.  Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách : I.kategória     1. miesto…

Read more

Jazykový kvet krajské finále

Dňa 10. apríla 2018 sa naši žiaci zúčastnili krajského finále súťaže Jazykový kvet v anglickom jazyku v Košiciach. Jedenásť žiakov našej školy súťažilo v kategórii dráma, umiestnili sa na 1. mieste a postupujú na celoslovenské kolo. V súťažnej kategórii próza – prevzatá tvorba súťažila Tamara Mitrová zo VII.C, umiestnila sa na 1. mieste a postupuje tiež na celoslovenské kolo v máji 2018….

Read more