PYTAGORIÁDA ŠKOLSKÉ KOLO 2018/2019 kategória 3. a 4. ročník

šk.rok – 2018/2019                                                                        Pytagoriáda – školské kolo   Úspešní riešitelia: 3.ročník počet riešiteľov: 38 úspešní riešitelia: 10 Šimon Pastír II.D – 26 bodov       ( 15 + 11 ) Kristián Bodnár II.D –   24 bodov ( 14 + 10 ) Martin Kolesár III.D –  24  bodov  ( 13 + 11 )      …

Read more

NAŠE LITERÁRNE TALENTY ZOŽALI ÚSPECHY

Len čo si žiaci zasadli do školských lavíc, naše literárne talenty už tvorili svoje príbehy, básne, aby sa mohli prezentovať na prvej súťaži v tomto školskom roku. Svoje prvotiny vďaka učiteľkám zaslali do okresnej literárnej súťaže Zemplínske pero. Výsledky na seba nenechali dlho čakať. Ich práca priniesla úrodu v podobe krásneho umiestnenia sa na týchto priečkach: miesto:…

Read more

Výsledky školského kola geografickej olympiády

Dňa 7.12.2018 prebehlo školské kolo geografickej olympiády na ktorej sa zúčastnilo 34 žiakov. Rozdelených do troch kategórii. Umiestnenie: kat. 5.ročník miesto – Jakub Mika  V.D miesto – Zénó Hudák V.D miesto – Zoja Petrová V.D, Diana Padová  V.B kat. 6.-7.ročník miesto – Samuel Šandrej VII.D miesto – Matej Mika VII.D miesto – Valentín Mazúr VII.D…

Read more

Okresné kolo – OSJL

Vedomostný test, transformácia textu, rečnícky prejav, to všetko museli pred porotou zvládnuť 19 finalisti školských kôl olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Náš deviatak Matej Rovder ,,zabojoval´´ a tešil sa z krásneho 2. miesta. Za úspešnú reprezentáciu školy mu srdečne blahoželáme.

Read more

Majstrovstvá okresu základných škôl v šachu

Dňa 23.10.2018 sa stretli šachisti na Majstrovstvách okresu v šachu žiačok a žiakov základných škôl . 33 šachistov z deviatich škôl hralo podľa pravidiel FIDE, dva samostatné turnaje švajčiarskym a kruhovým systémom, 2 x 10 minút. Na dodržiavanie pravidiel dozerali hlavný rozhodca Radoslav Ondo zo Šachového klubu Michalovce a pomocný rozhodca Mgr. Ladislav Papp – Šachový klub Veľké…

Read more

XII. ŽVK

Pozývame Vás na XII. Žiacku vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční v rámci  „Európskeho týždňa vedy a techniky 2018“ dňa  8. 11. 2018  (štvrtok)  od 1600  hod. v spoločenskej miestnosti. Téma: VODA Akcia je prístupná verejnosti ! Tešíme sa na Vašu účasť.                                      …

Read more

Riaditeľské voľno!

Riaditeľstvo Základnej školy Okružná 17, Michalovce Vám týmto oznamuje, že dňa 29.10.2018 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5, udeľuje riaditeľka školy voľno žiakom z prevádzkových dôvodov.                                                …

Read more

Pasovanie prvákov

Stať sa riadnym žiakom našej školy, to nie je len tak. Nestačí mať len 6 rokov, je potrebné splniť aj skúšku odvahy a zdatnosti. Tak tomu bolo aj v piatok – 21.septembra 2018 na ZŠ Okružná  v Michalovciach, kde naši deviataci odovzdali pomyselný kľúč od školskej brány novoprijatým prváčikom. Všetci nováčikovia splnili zadané úlohy, zdolali pripravené prekážky a slávnostným…

Read more