IT tábor GPH

Dobrý deň milí rodičia. V tomto roku sa bude opäť organizovať na Gymnaziu Pavla Horova denný IT tábor pre vaše deti. Je určený deťom zákadných škôl od 3. do 9. ročníka. Pripravili  je pre vaše deti nabitý program, počas ktorého sa budú učiť programovať v jazyku Python, v jazyku Scratch, budú programovať robotické autíčka a roboty NXT….

Read more

Mimoriadna cena ministerky školstva pre Lujzu Leu Lavrikovú

Talent je darom, nie pravidlom, ale úžasnou výnimočnosťou človeka. Bez talentov spoločnosť upadá, stagnuje. Príležitosť ukázať svoje literárne nadanie nepremeškala žiačka Lujza Lea Lavriková zo 6.d triedy. Medzi množstvom zaujímavých a originálnych súťažných literárnych prác na celoslovenskej súťaži výtvarnej a literárnej tvorby pod názvom DÚHA bola práve jej práca ocenená MIMORIADNOU CENOU! Cenou ministerky školstva, vedy, výskumu…

Read more

Harmonogram letných denných mestských táborov na michalovských základných školách v roku 2018

Harmonogram letných denných mestských táborov na michalovských základných školách v roku 2018   Turnus:               Termín konania:                                    Organizátor:    1. turnus 02. 07. – 06. 07. 2018                                  ZŠ, Ul. krymská 5 1. turnus 02. 07. – 06. 07. 2018                                   ZŠ, Ul. okružná 17   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––       …

Read more

Správanie v malíčku

Dňa 27.4.2018 sa uskutočnila súťaž zameraná na  poznanie školského poriadku a spoločenskú etiketu, ktorú usporiadali učitelia náboženskej a etickej výchovy. Sily si zmerali žiaci 6. ročníka.  V prvej disciplíne, ktorá bola zameraná na školský poriadok. Žiaci si s testíkom hravo poradili, stratili minimálny počet bodov. Druhé kolo súťaže bolo zamerané na spoločenskú etiketu. Tu sa súťažiaci stretli s otázkami zo…

Read more

SLÁVIK SLOVENSKA 2018

Dňa 19.4.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2018. Ide o najstaršiu spevácku súťaž detí  v interpretácií slovenských ľudových piesní. Tohto roku sa koná jej 28. ročník. Nášho školského kola sa zúčastnilo 66 žiakov, ktorí interpretovali  rôzne slovenské ľudové piesne. Súťažilo sa v 3 kategóriách.  Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách : I.kategória     1. miesto…

Read more

Jazykový kvet krajské finále

Dňa 10. apríla 2018 sa naši žiaci zúčastnili krajského finále súťaže Jazykový kvet v anglickom jazyku v Košiciach. Jedenásť žiakov našej školy súťažilo v kategórii dráma, umiestnili sa na 1. mieste a postupujú na celoslovenské kolo. V súťažnej kategórii próza – prevzatá tvorba súťažila Tamara Mitrová zo VII.C, umiestnila sa na 1. mieste a postupuje tiež na celoslovenské kolo v máji 2018….

Read more

Majstrovstvá Slovenska 4-členných zmiešaných družstiev žiakov(čok) ZŠ v šachu

28.marca 2018 zabojovalo naše družstvo šachistov v zložení Samuel Šandor, Marko Kotora, Ján Hadžala v Martine na MSR v šachu v konkurencii 56 zmiešaných družstiev. Nastúpili sme s handicapom , naša hráčka Andrea Velebírová nenastúpila na turnaj a tak chlapci s vedomím straty jedného bodu v každej partii hrali v plnom nasadení. V konečnom hodnotení sme boli na 25. mieste. Veľkú radosť nám však urobil…

Read more

Čierno-biely svet

Keďže 1. apríl tento rok pripadol na víkend, museli sme si to vynahradiť. Robiť bláznovstvá druhý aprílový deň už nie je to pravé orechové. Preto sme sa rozhodli začať mesiac akciou spolupatričnosti. Nadviazali sme  tak na predošlé roky, kedy sme sa všetci spojili a našu jednotu vyjadrili svojím oblečením. Tento rok sa niesol v dvoch farbách –…

Read more

Čierno-biely svet

Keďže 1. apríl tento rok pripadol na víkend, museli sme si to vynahradiť. Robiť bláznovstvá druhý aprílový deň už nie je to pravé orechové. Preto sme sa rozhodli začať mesiac akciou spolupatričnosti. Nadviazali sme  tak na predošlé roky, kedy sme sa všetci spojili a našu jednotu vyjadrili svojím oblečením. Tento rok sa niesol v dvoch farbách –…

Read more