ZÁŠKOLÁK

Dňa 26.11. vyšlo nové číslo Záškoláka, ktorý si môžu pokladníci tried prebrať v kabinete Slovenského jazyka.   Záškolák                                      

Read more

ŠTRAJK

OZNÁMENIE O VYHLASENÍ ŠTRAJKU A JEHO ZAČATÍ Členská schôdza našej Základnej organizácie za účasti aj nečlenov odborov dňa 19.11.2012 schválila uznesenie, ktorým vyhlásila u zamestnávateľa štrajk,ktorý sa začne dňa 26.11.2012 o 6.00 hod. Členská schôdza sa stotožňuje s cieľom štrajku, ako ho vyhlásil Zväz. Dôvodom vyhlásenia štrajku, je že vláda SR napriek výstražnému štrajku dňa…

Read more

Výroky slávnych

Do aktivít v rámci týždňa vedy sa tak trochu netradične zapojili aj žiaci VIII. D triedy. Venovali sa aforizmom – výrokom slávnych. Zamerali sa hlavne na tie, ktoré súvisia s vedou. Pomedzi prsty sa im presypalo veľa zrniek múdrosti. Na hodine literatúry ich potom porovnávali, vysvetľovali ich význam a hľadali v nich ukrytú pravdu. Tie, ktoré ich zaujali najviac,…

Read more

Včielka robot

Včielka robot Programovateľný, robot Bee  bot je vhodný výukový nástroj pre základy programovania, programovacích jazykov , informatiky. V medzipredmetových aktivitách pomáha rozvíjať logické myslenie, priestorové myslenie a plánovanie. Žiaci 2.E triedy pomocou včielky robota hľadali samohlásky, ale aj poklad v slovenských   hradoch. Mgr. M. Paligová  

Read more

Hviezdy nad nami

Hviezdy nad nami Planetárium, bez ohľadu na dennú dobu a počasie, znázorní oblohu v každom ročnom období na ktoromkoľvek mieste našej Zeme. Žiaci 5. ročníka navštívili CVČ, pracovisko DOMINO, kde pozorovali denný a ročný pohyb telies na oblohe a zoznámili sa s hviezdnou oblohou pri pohľade z rôznych miest na Zemi. Program pestro dopĺňal učivo geografie….

Read more

Míľniky vedy a techniky

Míľniky vedy a techniky Dejiny techniky úzko súvisia s dejinami vedy, preto veľmi často sú chápané spolu – dejiny vedy a techniky. Je to súvislá reťaz objavov a vynálezov. Tak ako vynálezy môžu viesť k objavom, tak aj objavy môžu niekedy viesť k vynálezom. Túto myšlienku rozvíjali žiaci IX. C triedy, ktorí  formou prezentácií a projektov predstavili najvýznamnejšie…

Read more

Urob pokus mladšiemu spolužiakovi

Urob pokus mladšiemu spolužiakovi Chémia je veda, ktorá poháňa modernú civilizáciu, a to nielen vo forme pohonných hmôt, ale aj liečiv, pesticídov či kozmetiky. Príroda sama je obrovský chemický stroj a chémia je práve tou vedou, ktorá pomáha pochopiť, ako jednotlivé súčasti fungujú a prečo by príroda nemohla existovať v inej podobe. Žiaci IX. C triedy pod vedením RNDr….

Read more

Tajomstvo života

Tajomstvo života Otázky okolo vzniku života na Zemi a vôbec vzniku života vo vesmíre sú tými najzaujímavejšími, na aké ľudstvo hľadá odpovede. V predstavení spoločnosti pre vedu a vzdelanie Astronyx – Tajomstvo života sa žiaci 7. – 8. ročníka zaujímali o algoritmus, ktorý bol v podobe DNA a RNA vtlačený do každého živého tvora na našej planéte…

Read more

Čarodejka príroda

Čarodejka príroda Predstavenie spoločnosti pre vedu a vzdelanie Astronyx – Čarodejka príroda pre žiakovi 3. – 4. ročníka  bolo pútavou cestou v čase štyrmi ročnými obdobiami, kde čarodejka príroda odhalila svoje tajomstvá. Žiaci sa prostredníctvom hovoreného slova sprevádzaného zábavnou i poučnou videoprojekciou, stretli s tajomstvami striedania sa ročných období, ich zvláštnosťami a výnimočnosťou, dozvedeli sa ako to bolo s čarodejkou prírodou…

Read more