Výsledky geografickej olympiády

V utorok 18.12.2012 sa na našej škole  uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. S náročnými úlohami si zmerali sily 52 žiakov. Najlepšie to zvládli títo žiaci: 5.ročník 1. Tomáš Olexa 5.D 2.Pavol Biačko 5.D 3. Alex Kováč   5.D   6. ročník 1. Samuel Peťura  6.D 2. Marek Ihnát     6.D 3. Rudolf Mašlej   6.D   7. ročník…

Read more

Finančná gramotnosť

Eurácke kráľovstvo Naša škola sa v tento predvianočný čas premenila na Eurácke kráľovstvo. V rámci projektového týždňa zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti sa žiaci 1. stupňa oboznamovali so základnými finančnými pojmami prostredníctvom inovačných metód –Integrovaného tematického vyučovania a daltonského vyučovania. Aktivity prispôsobili pani učiteľky mladšiemu školskému veku – s kráľom Výmenníkom XX.  si vyskúšali výmenný obchod, spolu s Euronosičmi a Eurojedákmi robili…

Read more

Výsledky pytagoriády 1.stupeň

Výsledky pytagoriády  3.ročník zúčastnených : 45 žiakov – z toho 11 žiakov z II.D úspešných riešiteľov : 8 neúspešných : 37 Poradie: Rovder Matej      3.D    24 bodov Turňa Jakub        3.A    22 bodov Štofila Lukáš       3.D     22 bodov Schottek Bruno   3.A    22 bodov Výsledky pytagoriády  4 .ročník zúčastnených :23žiakov úspešných riešiteľov : 13…

Read more

Mikuláš

Opäť prišiel medzi nás, náš milý svätý Mikuláš. Veľkú radosť sme my mali,  pesničky sme zaspievali. Darčeky on pre nás mal, s úsmevom ich rozdával. Ďakujeme svätý Mikuláš, že nás všetkých rád tak máš.  O rok príď opäť medzi nás! Veľké poďakovanie patrí členom žiackeho parlamentu.  

Read more

ZÁŠKOLÁK

Dňa 26.11. vyšlo nové číslo Záškoláka, ktorý si môžu pokladníci tried prebrať v kabinete Slovenského jazyka.   Záškolák                                      

Read more

ŠTRAJK

OZNÁMENIE O VYHLASENÍ ŠTRAJKU A JEHO ZAČATÍ Členská schôdza našej Základnej organizácie za účasti aj nečlenov odborov dňa 19.11.2012 schválila uznesenie, ktorým vyhlásila u zamestnávateľa štrajk,ktorý sa začne dňa 26.11.2012 o 6.00 hod. Členská schôdza sa stotožňuje s cieľom štrajku, ako ho vyhlásil Zväz. Dôvodom vyhlásenia štrajku, je že vláda SR napriek výstražnému štrajku dňa…

Read more

Výroky slávnych

Do aktivít v rámci týždňa vedy sa tak trochu netradične zapojili aj žiaci VIII. D triedy. Venovali sa aforizmom – výrokom slávnych. Zamerali sa hlavne na tie, ktoré súvisia s vedou. Pomedzi prsty sa im presypalo veľa zrniek múdrosti. Na hodine literatúry ich potom porovnávali, vysvetľovali ich význam a hľadali v nich ukrytú pravdu. Tie, ktoré ich zaujali najviac,…

Read more