Súťaž o najkrajšiu tekvicu

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu tekvicu. Minulý týždeň sa uskutočnila v priestoroch našej školy súťaž o najkrajšiu tekvicu. Tejto súťaže sa zúčastnili takmer všetky triedy i jednotlivci.  Opäť ste dokázali prekvapiť originálnymi nápadmi, ktoré boli vyrobené s majstrovskou presnosťou.   Vyhodnotenie súťaže: I.stupeň                                                                     II. Stupeň 1.Tamara Mitrová – 2.B                                      1. Zuzana Hudáková – 6.A 2. Šimon Ĺoch –…

Read more

Nové stránky Informatika a Školský klub detí

Na stránke školy pribudli ďalšie dve stránky a to Informatika a stránka Školského klubu detí. Prostredníctvom stránky Informatika Vás chceme informovať o aktivitách na hodinách informatickej výchovy a informatiky. Chceme Vám prinášať novinky, zaujímavosti prostredníctvom textu, ale aj obrazu. Dozviete sa o činnosti žiakov na hodinách, sprostredkujeme Vám aj výsledky ich práce. Zároveň chceme šíriť…

Read more

Plody našej Zeme

Plody našej Zeme – pod týmto názvom sme inštalovali v chodbových priestoroch školy výstavku ovocia a zeleniny. Vystavované plody sú označené menovkami s názvom druhu. Cieľom výstavky je poznať a správne pomenovať ovocie a zeleninu z našich záhrad.     Autorky: RNDr. Š. Sabolová, Mgr. A. Sabolová  

Read more