Tajomstvo života

Tajomstvo života Otázky okolo vzniku života na Zemi a vôbec vzniku života vo vesmíre sú tými najzaujímavejšími, na aké ľudstvo hľadá odpovede. V predstavení spoločnosti pre vedu a vzdelanie Astronyx – Tajomstvo života sa žiaci 7. – 8. ročníka zaujímali o algoritmus, ktorý bol v podobe DNA a RNA vtlačený do každého živého tvora na našej planéte…

Read more

Čarodejka príroda

Čarodejka príroda Predstavenie spoločnosti pre vedu a vzdelanie Astronyx – Čarodejka príroda pre žiakovi 3. – 4. ročníka  bolo pútavou cestou v čase štyrmi ročnými obdobiami, kde čarodejka príroda odhalila svoje tajomstvá. Žiaci sa prostredníctvom hovoreného slova sprevádzaného zábavnou i poučnou videoprojekciou, stretli s tajomstvami striedania sa ročných období, ich zvláštnosťami a výnimočnosťou, dozvedeli sa ako to bolo s čarodejkou prírodou…

Read more

Hlavolamy

Hlavolamy Netradičná hodina matematiky v triede V.A, kde si žiaci vyskúšali svoju bystrosť a nápaditosť pri riešení matematických hlavolamov a hádaniek. Mgr. I. Pavlikánová  

Read more

Bol raz jeden vynálezca

Bol raz jeden vynálezca „ Ach tí Číňania ….. Vďačíme im za toľko vynálezov… a niekedy dokonca dávno pred všetkými ostatnými. Napr. hracie karty, zemepisné mapy, desiatková sústava, parný stroj, to všetko viac ako 2000 rokov pred ostatnými. I ďalšie vynálezy a objavy zaujali žiakov V. D triedy. PaedDr. D. Hamariková    

Read more

Ako ušetriť energiu …

Ako ušetriť energiu … Energia nie je len stále vzácnejšou a drahšou, ale výroba neustále sa zvyšujúceho množstva energie poškodzuje životné prostredie takým spôsobom, že to ohrozuje i samotnú existenciu ľudstva. V dnešnej dobe má vhodné hospodárenie energiou mimoriadny význam. Cieľom projektu v 8. ročníku  „Ako ušetriť energiu …“ bolo poukázať na to, kde v našich domácnostiach zbytočne…

Read more

Vidím,vidíš,vidíme …

Vidím, vidíš, vidíme … Výsledok pokusu je odpoveď prírody na otázku, ktorú jej položil pozorovateľ. Žiaci VIII. D triedy sa stali v rámci hodín matematiky a fyziky pozorovateľmi a skúmali optické javy a optické prístroje. Mikroskop, ďalekohľad, lupa sa pritom stali ich pomocníkmi. Mgr. S. Počatková PaedDr. D. Hamariková    

Read more

Aprogen

APROGEN – Alternatívny PROGram Edukácie Nadaných V súčasnosti sa Program APROGEN aplikuje v triedach pre intelektovo nadané deti pri 29 základných školách na Slovensku. Všetky jeho alternatívne prvky ako i nové formy a metódy práce s nadanými žiakmi aplikujeme v tomto školskom vzdelávacom programe pre intelektovo nadaných žiakov aj v rámci našej školy. Pretože práca…

Read more

Inovatívne vyučovanie na našej škole

Inovatívne vyučovanie na našej škole. Ak Vás zaujíma vyučovanie inovatívnymi metódami, metódami, ktoré vyhovujú súčasným požiadavkám modernej pedagogiky, odporúčame Vám webový portál www.rodinka.sk. Nájdete tam veľa informácii o výchove a vzdelávaní detí a aj rozhovor s pani učiteľkou Martou Paligovou, ktorá na škole vyučuje podľa modelu VEU-vysoko efektívneho učenia. Jej rozhovor nájdete na http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/vysoko-efektivne-ucenie-podla-skovalikovej-skusenosti-z-praxe/.  

Read more

Súťaž o najkrajšiu tekvicu

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu tekvicu. Minulý týždeň sa uskutočnila v priestoroch našej školy súťaž o najkrajšiu tekvicu. Tejto súťaže sa zúčastnili takmer všetky triedy i jednotlivci.  Opäť ste dokázali prekvapiť originálnymi nápadmi, ktoré boli vyrobené s majstrovskou presnosťou.   Vyhodnotenie súťaže: I.stupeň                                                                     II. Stupeň 1.Tamara Mitrová – 2.B                                      1. Zuzana Hudáková – 6.A 2. Šimon Ĺoch –…

Read more

Nové stránky Informatika a Školský klub detí

Na stránke školy pribudli ďalšie dve stránky a to Informatika a stránka Školského klubu detí. Prostredníctvom stránky Informatika Vás chceme informovať o aktivitách na hodinách informatickej výchovy a informatiky. Chceme Vám prinášať novinky, zaujímavosti prostredníctvom textu, ale aj obrazu. Dozviete sa o činnosti žiakov na hodinách, sprostredkujeme Vám aj výsledky ich práce. Zároveň chceme šíriť…

Read more