Včielka robot

Včielka robot Programovateľný, robot Bee  bot je vhodný výukový nástroj pre základy programovania, programovacích jazykov , informatiky. V medzipredmetových aktivitách pomáha rozvíjať logické myslenie, priestorové myslenie a plánovanie. Žiaci 2.E triedy pomocou včielky robota hľadali samohlásky, ale aj poklad v slovenských   hradoch. Mgr. M. Paligová  

Read more

Hviezdy nad nami

Hviezdy nad nami Planetárium, bez ohľadu na dennú dobu a počasie, znázorní oblohu v každom ročnom období na ktoromkoľvek mieste našej Zeme. Žiaci 5. ročníka navštívili CVČ, pracovisko DOMINO, kde pozorovali denný a ročný pohyb telies na oblohe a zoznámili sa s hviezdnou oblohou pri pohľade z rôznych miest na Zemi. Program pestro dopĺňal učivo geografie….

Read more

Míľniky vedy a techniky

Míľniky vedy a techniky Dejiny techniky úzko súvisia s dejinami vedy, preto veľmi často sú chápané spolu – dejiny vedy a techniky. Je to súvislá reťaz objavov a vynálezov. Tak ako vynálezy môžu viesť k objavom, tak aj objavy môžu niekedy viesť k vynálezom. Túto myšlienku rozvíjali žiaci IX. C triedy, ktorí  formou prezentácií a projektov predstavili najvýznamnejšie…

Read more

Urob pokus mladšiemu spolužiakovi

Urob pokus mladšiemu spolužiakovi Chémia je veda, ktorá poháňa modernú civilizáciu, a to nielen vo forme pohonných hmôt, ale aj liečiv, pesticídov či kozmetiky. Príroda sama je obrovský chemický stroj a chémia je práve tou vedou, ktorá pomáha pochopiť, ako jednotlivé súčasti fungujú a prečo by príroda nemohla existovať v inej podobe. Žiaci IX. C triedy pod vedením RNDr….

Read more

Tajomstvo života

Tajomstvo života Otázky okolo vzniku života na Zemi a vôbec vzniku života vo vesmíre sú tými najzaujímavejšími, na aké ľudstvo hľadá odpovede. V predstavení spoločnosti pre vedu a vzdelanie Astronyx – Tajomstvo života sa žiaci 7. – 8. ročníka zaujímali o algoritmus, ktorý bol v podobe DNA a RNA vtlačený do každého živého tvora na našej planéte…

Read more

Čarodejka príroda

Čarodejka príroda Predstavenie spoločnosti pre vedu a vzdelanie Astronyx – Čarodejka príroda pre žiakovi 3. – 4. ročníka  bolo pútavou cestou v čase štyrmi ročnými obdobiami, kde čarodejka príroda odhalila svoje tajomstvá. Žiaci sa prostredníctvom hovoreného slova sprevádzaného zábavnou i poučnou videoprojekciou, stretli s tajomstvami striedania sa ročných období, ich zvláštnosťami a výnimočnosťou, dozvedeli sa ako to bolo s čarodejkou prírodou…

Read more

Hlavolamy

Hlavolamy Netradičná hodina matematiky v triede V.A, kde si žiaci vyskúšali svoju bystrosť a nápaditosť pri riešení matematických hlavolamov a hádaniek. Mgr. I. Pavlikánová  

Read more

Bol raz jeden vynálezca

Bol raz jeden vynálezca „ Ach tí Číňania ….. Vďačíme im za toľko vynálezov… a niekedy dokonca dávno pred všetkými ostatnými. Napr. hracie karty, zemepisné mapy, desiatková sústava, parný stroj, to všetko viac ako 2000 rokov pred ostatnými. I ďalšie vynálezy a objavy zaujali žiakov V. D triedy. PaedDr. D. Hamariková    

Read more

Ako ušetriť energiu …

Ako ušetriť energiu … Energia nie je len stále vzácnejšou a drahšou, ale výroba neustále sa zvyšujúceho množstva energie poškodzuje životné prostredie takým spôsobom, že to ohrozuje i samotnú existenciu ľudstva. V dnešnej dobe má vhodné hospodárenie energiou mimoriadny význam. Cieľom projektu v 8. ročníku  „Ako ušetriť energiu …“ bolo poukázať na to, kde v našich domácnostiach zbytočne…

Read more

Vidím,vidíš,vidíme …

Vidím, vidíš, vidíme … Výsledok pokusu je odpoveď prírody na otázku, ktorú jej položil pozorovateľ. Žiaci VIII. D triedy sa stali v rámci hodín matematiky a fyziky pozorovateľmi a skúmali optické javy a optické prístroje. Mikroskop, ďalekohľad, lupa sa pritom stali ich pomocníkmi. Mgr. S. Počatková PaedDr. D. Hamariková    

Read more