Vidím,vidíš,vidíme …

Vidím, vidíš, vidíme … Výsledok pokusu je odpoveď prírody na otázku, ktorú jej položil pozorovateľ. Žiaci VIII. D triedy sa stali v rámci hodín matematiky a fyziky pozorovateľmi a skúmali optické javy a optické prístroje. Mikroskop, ďalekohľad, lupa sa pritom stali ich pomocníkmi. Mgr. S. Počatková PaedDr. D. Hamariková    

Read more

Aprogen

APROGEN – Alternatívny PROGram Edukácie Nadaných V súčasnosti sa Program APROGEN aplikuje v triedach pre intelektovo nadané deti pri 29 základných školách na Slovensku. Všetky jeho alternatívne prvky ako i nové formy a metódy práce s nadanými žiakmi aplikujeme v tomto školskom vzdelávacom programe pre intelektovo nadaných žiakov aj v rámci našej školy. Pretože práca…

Read more

Inovatívne vyučovanie na našej škole

Inovatívne vyučovanie na našej škole. Ak Vás zaujíma vyučovanie inovatívnymi metódami, metódami, ktoré vyhovujú súčasným požiadavkám modernej pedagogiky, odporúčame Vám webový portál www.rodinka.sk. Nájdete tam veľa informácii o výchove a vzdelávaní detí a aj rozhovor s pani učiteľkou Martou Paligovou, ktorá na škole vyučuje podľa modelu VEU-vysoko efektívneho učenia. Jej rozhovor nájdete na http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/vysoko-efektivne-ucenie-podla-skovalikovej-skusenosti-z-praxe/.  

Read more

Súťaž o najkrajšiu tekvicu

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu tekvicu. Minulý týždeň sa uskutočnila v priestoroch našej školy súťaž o najkrajšiu tekvicu. Tejto súťaže sa zúčastnili takmer všetky triedy i jednotlivci.  Opäť ste dokázali prekvapiť originálnymi nápadmi, ktoré boli vyrobené s majstrovskou presnosťou.   Vyhodnotenie súťaže: I.stupeň                                                                     II. Stupeň 1.Tamara Mitrová – 2.B                                      1. Zuzana Hudáková – 6.A 2. Šimon Ĺoch –…

Read more

Nové stránky Informatika a Školský klub detí

Na stránke školy pribudli ďalšie dve stránky a to Informatika a stránka Školského klubu detí. Prostredníctvom stránky Informatika Vás chceme informovať o aktivitách na hodinách informatickej výchovy a informatiky. Chceme Vám prinášať novinky, zaujímavosti prostredníctvom textu, ale aj obrazu. Dozviete sa o činnosti žiakov na hodinách, sprostredkujeme Vám aj výsledky ich práce. Zároveň chceme šíriť…

Read more

Plody našej Zeme

Plody našej Zeme – pod týmto názvom sme inštalovali v chodbových priestoroch školy výstavku ovocia a zeleniny. Vystavované plody sú označené menovkami s názvom druhu. Cieľom výstavky je poznať a správne pomenovať ovocie a zeleninu z našich záhrad.     Autorky: RNDr. Š. Sabolová, Mgr. A. Sabolová  

Read more