DVE PRVÉ

Kým si mnohí žiaci ešte len zvykali na školu a prvé domáce úlohy, niektoré  usilovné včeličky už vo veľkom zarezávali, aby sa mohli zapojiť do literárnej súťaže  Zemplínske pero. Podmienky veru neboli ľahké. Nestačilo jedno dielo. Mohli si vybrať – alebo napísať dve prózy, alebo päť básní. Aj keď bola úloha ťažká, smelo sa s ňou popasovali….

Read more

KDE PARKUJÚ SOBY, KÝM MIKULÁŠ ROBÍ?

Šiesteho decembra nebolo treba deti nútiť skoro vstať, do školy sa ponáhľať. Prečo? Lebo mal prísť Mikuláš. A veruže aj prišiel. Navštívil všetky triedy, nezabudol ani na telocvičňu. Každého prekvapil malilinkou sladkosťou. Žiaci z neho mali veľkú radosť. Mávali mu, potriasali rukou. Srdečne ho privítali, zarecitovali báseň… Vládla dobrá nálada. Postarali sa o ňu aj anjeli a čertíci, ktorí…

Read more

PRVENSTVO JE NAŠE!

Na chodbách sa denne stretávate s množstvom spolužiakov. Mnohých poznáte veľmi dobre, iných len z videnia. Medzi nimi je veľa šikovných i nadaných žiakov. Možno ste netušili, že je medzi nimi jedno dievča, ktoré  úspešne reprezentovalo našu školu v  Olympiáde zo slovenského jazyka. Kto je to? Laura Čeklejová, žiačka IX.C. V okresnom kole OSJ získala krásne  1. miesto a tým…

Read more

ODKIAĽ VODA PRICHÁDZA, KAM SMERUJE A KDE KONČÍ

Ako cestuje voda až k nám domov, odkiaľ prichádza a kde končí a nielen to sa dozvedeli žiaci III.C a IV.A pri návšteve Environmentálneho  vodárenského vzdelávacieho zariadenia  Vodárenského múzea v Michalovciach. Budova, ktorá pôvodne slúžila ako úpravňa vody pre mesto Michalovce a okolie sa zmenila na miesto, kde sa žiaci III.C a IV.A  bližšie zoznámili s prácou vo vodárenskej spoločnosti.  V…

Read more

VŠETKO NAJLEPŠIE

Dobre to poznáme. Čas uteká a  opäť sú tu naše narodeniny. Mnohí sa na tento sviatok veľmi tešia. Tí najmenší rátajú, koľkokrát sa ešte musia vyspať, aby ten DEŇ už konečne nastal. Ale čo ak sa vám stane, že si v deň narodenín s niekým omylom vymeníte tašku a domov tak prinesiete rozprávkový obnos peňazí? Zaraz sa…

Read more

Výsledky súťaže o najkrajšiu triedu

Žiacky parlament vyhlásil súťaž tried na tému „Jesenná záhrada“. Kto si poprezeral triedy našej školy musí uznať, že sa cítil, akoby sa prešiel parkom. Za každými dverami ho čakalo jesenné prekvapenie. V jednej triede plody jesene, v druhej šarkany, v tretej strašiaky     a vo štvrtej….. To musíte vidieť! Že ste to nestihli? Nezúfajte. Máte na…

Read more

OKRESNÉ KOLO STOLNÝ TENIS ŽIAČOK ZŠ

Dňa 14.11.2017 naše žiačky, Emma Dudová z VIII. C, Juliana Biačková z VIII.D a Terézia Hasaralejková z IX. C, reprezentovali školu v okresnom kole žiačok ZŠ v stolnom tenise. Hra dievčat nám priniesla titul majsteriek okresu v stolnom tenise a právo reprezentovať nás na Krajských majstrovstvách družstiev žiačok  ZŠ v stolnom tenise.   Blahoželáme!   PORADIE: ZŠ Okružná 17, Michalovce ZŠ Jána Švermu 6, Michalovce   ZŠ Mierová 1, Strážske   ZŠ T. J. Moussona 4, Michalovce  ZŠ J. Bilčíkovej, Budkovce 355, Budkovce …

Read more

TITUL ŠKOLA ROKA UŽ TRETÍKRÁT NA ŠESTKE

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR opäť oceňovalo tých najlepších. Školou roka v celoštátnej súťaži športových aktivít základných škôl v kategórii nad 300 žiakov sa už tretíkrát stala Základná škola Okružná 17 v Michalovciach.  Je to škola, ktorej silnou stránkou je aj rozvoj telesnej výchovy a športu. Šport chápe ako univerzálny jazyk, ktorý patrí všetkým a jeho ambíciou je…

Read more

XI. žiacka vedecká konferencia

Veda a technika sú neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky  v spoločnosti, každoročne organizujú Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Jeho cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti. Základná škola…

Read more

Vedecké stánky

Do Týždňa vedy a techniky sa svojimi zaujímavými aktivitami zapojili aj učitelia a žiaci ZŠ Okružná 17 v Michalovciach. Jeho cieľom bolo bližšie spoznávať,  pochopiť a podnecovať záujem o vedu a techniku formou prezentačných stánkov. Roboty Everstorm, Spiker a Tracker vzbudili pozornosť žiakov, ktorí sa zaujímajú o informačné systémy.  Učitelia slovenského jazyka pripravili viaceré tvorivé aktivity, pri ktorých sa žiaci mohli nielen…

Read more