Aktuality

|Aktuality

Jarné prázdniny

Dňa 2. marca 2020 začínajú jarné prázdniny, končia 6. marca 2020 vrátane. Návrat do školských lavíc 9. marca 2020.  

By |2020-02-28T10:12:31+00:00February 28th, 2020|Aktuality|Comments Off on Jarné prázdniny

Erasmus + naša prvá cesta za poznatkami

K spoločnému cieľu rôznymi cestami  V dňoch od 3.2. - 7.2. 2020 sa v meste Pireus, v Grécku, uskutočnil vďaka programu Erasmus+  mobilita KA1, medzinárodný vzdelávací kurz pre pedagógov " Designing CLIL", ktorý absolvovali  tri učiteľky z našej školy - PaedDr. Alena Kuchárová, Mgr. Monika Padová a Mgr. Jana Pajtášová Paľová. Tento kurz bol  zameraný na metódu CLIL /obsahovo

By |2020-02-20T09:36:31+00:00February 20th, 2020|Aktuality|Comments Off on Erasmus + naša prvá cesta za poznatkami

Zlatá olympionička Nasťa na šestke

Dňa 19.februára 2020 k nám v sprievode eurokomisára p. Vorela, predsedu olympijskeho klubu p. Uchaľa a  viceprimátora mesta p. Sokologorského zavítala vzácna návšteva – zlatá olympionička Nasťa Kuzminová – skromná, milá, s úsmevom a neskrývaným dojatím. Privítali sme ju búrlivým potleskom, skandovaním a vlastnoručne zhotovenými plagátmi. Po srdečnom privítaní nasledovala beseda so žiakmi športových tried, ktorú viedla známa slovenská moderátorka,

By |2020-02-27T07:22:31+00:00February 20th, 2020|Aktuality|Comments Off on Zlatá olympionička Nasťa na šestke

K spoločnému cieľu rôznymi cestami,

je motto projektu, ktorý bol schválený na realizáciu v našej škole Európskou komisiou v programe ERASMUS + aktivita KA101 - Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania. Realizácia projektu bude trvať 12 mesiacov počas ktorých sa naši učitelia zúčastnia vzdelávacích kurzov v Grécku a odborných konzultácii v spojenej škole v Taliansku. V Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges

By |2020-01-30T07:28:48+00:00January 30th, 2020|Aktuality|Comments Off on K spoločnému cieľu rôznymi cestami,

„VEĽKEJ LOPTY SA NEBOJÍM,“

je názov projektu, ktorý realizovalo združenie SIA Michalovce v spolupráci s našou školou v grantovom programe ŠPORTUJEM RÁD A BEZPEČNE. Nadácie pre deti Slovenska v spolupráci s poisťovňou KOOPERATÍVA – Vienna insurance group podporuje nesúťažné športovanie a pohyb s dôrazom na prevenciu úrazov. Dospeláci spoločne s deťmi každý utorok spoločne nafúkali veľkú čiernu loptu, obliekli

By |2020-01-30T07:26:53+00:00January 30th, 2020|Aktuality|Comments Off on „VEĽKEJ LOPTY SA NEBOJÍM,“

CESTUJEME ČASOM

Ďakujem za finančnú podporu mestu Michalovce pri realizácii projektu CESTUJEME ČASOM. Zároveň chceme poďakovať pani riaditeľke Eleonóre Kanócovej za poskytnutie priestorov na zrealizovanie niektorých aktivít. Občianske združenie SIA Michalovce spolupracuje so Základnou školou Okružná 17, Michalovce od roku 2005. Zrealizovali sme spoločné projekty a tak sme vytvorili priestor pre spoluprácu rodičov so školou i vytvorenie

By |2020-01-30T07:20:13+00:00January 30th, 2020|Aktuality|Comments Off on CESTUJEME ČASOM

„KTO CHÝBA?“

Otázka, ktorú my učitelia používame najčastejšie na začiatku vyučovacej hodiny. Ale, môže to byť i otázka: „ Kto chýba v škole inkluzionistov?“ A odpoveď? „My nie.“ Naša škola sa zapojila do grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania počas jedného školského roka na vybraných základných školách. Patríme medzi 40 škôl na Slovensku,

By |2020-01-30T07:08:57+00:00January 30th, 2020|Aktuality|Comments Off on „KTO CHÝBA?“

Pokojné radostné sviatky a šťastný nový rok 2020

Pokojné radostné sviatky a šťastný nový rok 2020 Pokojné radostné sviatky a šťastný nový rok 2020 prajú vedeniu školy na čele s pani riaditeľkou, všetkým učiteľom, žiakom a zamestnancom našej školy členovia krúžku Šikovný chemik.

By |2019-12-18T12:06:39+00:00December 18th, 2019|Aktuality|Comments Off on Pokojné radostné sviatky a šťastný nový rok 2020