Ochutnávka šalátov 2011

Dňa 24. 11. 2011 sa vo vestibule našej školy mohli rodiča, starí rodičia, žiaci i učitelia, skrátka všetci návštevníci školy ponúknuť a ochutnať „jednohubky“ i šaláty pripravené z rýb. Ryby na prípravu chutných nátierok poskytla RYBA Košice, spol. s r.o. Ochutnávka zožala veľký úspech. Už tradične boli ponúkané výrobky nielen zdravé, no i lákavé na…

Read more

Planetárium 2011

NÁVŠTEVA PLANETÁRIA Každoročne na začiatku školského roka žiaci piateho ročníka navštevujú planetárium v rámci geografie. Súvisí to s preberajúcou tematikou ako sú Vesmír, Planéty, Slnečná sústava, Pohyby našej Zeme atď. V tomto školskom roku sa exkurzia uskutočnila 15.11.2011. Zúčastnili sa žiaci V.C a V.D. triedy. Navštívili sme planetárium v CVČ Domino, na Popradskej 86 v…

Read more

V. ŽIACKA VEDECKÁ KONFERENCIA 2011

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a…

Read more

Na prváckom kolotoči 2011

„Knihy nám neprinesú múdrosť automaticky, ale môžu byť cestou ako sa k nej dostať.“ (Anonym) Aby sa kniha stala priateľom detí a bola pre nich spoločníčkou na ceste poznania pripravili sme pre žiakov I.D triedy v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického v Michalovciach cyklus pod názvom Na prváckom kolotoči. Na prvom stretnutí pod názvom…

Read more

Týždeň boja proti drogám 2011

V dňoch 14. – 18. novembra na našej škole prebiehal Týždeň boja proti drogám. Pre žiakov boli pripravené rozmanité aktivity. 1. stupeň: • v pondelok a v stredu sa roztancovali spolu so staršími dievčatami v rytme Zumby • pripravili si zdravú desiatu • vyrobili krásne plagáty s drogovou tematikou • najmenší si čítali rozprávky na…

Read more

Škola v prírode – Vikartovský mlyn 2011

V októbri boli žiaci IV.C triedy v Škole v prírode v penzióne Vikartovský Mlyn, ktorý sa nachádza juhozápadne od Popradu medzi obcami Vikartovce a Liptovská Teplička. Stojí na pravom brehu Čierneho Váhu. S kapacitou 42 lôžok poskytuje veľmi dobré podmienky pre organizáciu žiackych pobytov. Z kopca na ľavom brehu je pekný výhľad na Kráľovu hoľu,…

Read more

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu 2011

Minulý týždeň sa uskutočnila v priestoroch našej školy súťaž „O najkrajšiu tekvicu“. Tejto súťaže sa zúčastnili takmer všetky triedy i jednotlivci. Opäť ste dokázali prekvapiť originálnymi nápadmi, ktoré boli vyrobené s majstrovskou presnosťou. Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu tekvicu: I. stupeň: 1. miesto – Podolský Stanislav – 2.B 2. miesto – Schottek Bruno – 2.A 3….

Read more

Dravci ako ich nepoznáme…

7. október 2011 bol pre všetkých žiakov ZŚ na Ul. Okružnej nevšedným dňom. Sokoliari zo spoločnosti na ochranu dravých vtákov ZAYFERUS z Moravy v školskom areáli IV. ZŠ predstavili v rámci vzdelávacieho programu svoje výnimočné schopnosti v práci s dravými vtákmi. Nikto sa nenudil, program mal svižný spád a vtipnou formou sa diváci dozvedeli veľa…

Read more

Imatrikulácia prvákov 2011

V jeden slnečný jesenný deň sa v našom novučičkom átriu stretli všetci prváci, prvácke pani učiteľky a rodičia malých žiakov. Dôvodom bola slávnostná imatrikulácia prvákov. Slávnostný ceremoniál otvoril ŠAŠO – kamarát prvákov a spestrili ho starší spolužiaci krátkym programom. V slávnostnom sľube všetci prváčikovia spoločne sľúbili, že si budú vzorne plniť školské povinnosti, budú poslúchať…

Read more