Deň otvorených dverí 1. ročník – december 2011

Deň 15. december 2011 bol dňom, kedy rodičia našich prvákov, ale aj rodičia a príbuzní predškolákov zavítali na návštevu do školy, aby si mohli pozrieť, ako to je alebo bude v škole. Naši prváci ukázali svoje doposiaľ získané vedomosti nielen svojim rodičom, ale aj všetkým prítomným. Zaujímavá bola najmä hodina s interaktívnou tabuľou, či s…

Read more

Návšteva DJZ 2011 v Prešove – Traja tučniaci

Mikuláš a Traja tučniaci Známa veta žiakov na tabuli „Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa,“ sa stala pre našich piatakov pravdivou. Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry totiž zorganizovala 6. 12. 2011 pre nich návštevu divadelného predstavenia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Deti videli moderne spracovanú hru Traja tučniaci a aspoň na chvíľu…

Read more

Mikuláš 2011

Opäť prišiel medzi nás, náš milý svätý Mikuláš. Veľkú radosť sme my mali, pesničky sme zaspievali. Darčeky on pre nás mal, s úsmevom ich rozdával. Ďakujeme svätý Mikuláš, že nás všetkých rád tak máš. O rok príď opäť medzi nás! Veľké poďakovanie patrí žiakom 8. a 9. ročníka.  

Read more

Ochutnávka šalátov 2011

Dňa 24. 11. 2011 sa vo vestibule našej školy mohli rodiča, starí rodičia, žiaci i učitelia, skrátka všetci návštevníci školy ponúknuť a ochutnať „jednohubky“ i šaláty pripravené z rýb. Ryby na prípravu chutných nátierok poskytla RYBA Košice, spol. s r.o. Ochutnávka zožala veľký úspech. Už tradične boli ponúkané výrobky nielen zdravé, no i lákavé na…

Read more

Planetárium 2011

NÁVŠTEVA PLANETÁRIA Každoročne na začiatku školského roka žiaci piateho ročníka navštevujú planetárium v rámci geografie. Súvisí to s preberajúcou tematikou ako sú Vesmír, Planéty, Slnečná sústava, Pohyby našej Zeme atď. V tomto školskom roku sa exkurzia uskutočnila 15.11.2011. Zúčastnili sa žiaci V.C a V.D. triedy. Navštívili sme planetárium v CVČ Domino, na Popradskej 86 v…

Read more

V. ŽIACKA VEDECKÁ KONFERENCIA 2011

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a…

Read more

Na prváckom kolotoči 2011

„Knihy nám neprinesú múdrosť automaticky, ale môžu byť cestou ako sa k nej dostať.“ (Anonym) Aby sa kniha stala priateľom detí a bola pre nich spoločníčkou na ceste poznania pripravili sme pre žiakov I.D triedy v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického v Michalovciach cyklus pod názvom Na prváckom kolotoči. Na prvom stretnutí pod názvom…

Read more

Týždeň boja proti drogám 2011

V dňoch 14. – 18. novembra na našej škole prebiehal Týždeň boja proti drogám. Pre žiakov boli pripravené rozmanité aktivity. 1. stupeň: • v pondelok a v stredu sa roztancovali spolu so staršími dievčatami v rytme Zumby • pripravili si zdravú desiatu • vyrobili krásne plagáty s drogovou tematikou • najmenší si čítali rozprávky na…

Read more

Škola v prírode – Vikartovský mlyn 2011

V októbri boli žiaci IV.C triedy v Škole v prírode v penzióne Vikartovský Mlyn, ktorý sa nachádza juhozápadne od Popradu medzi obcami Vikartovce a Liptovská Teplička. Stojí na pravom brehu Čierneho Váhu. S kapacitou 42 lôžok poskytuje veľmi dobré podmienky pre organizáciu žiackych pobytov. Z kopca na ľavom brehu je pekný výhľad na Kráľovu hoľu,…

Read more

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu 2011

Minulý týždeň sa uskutočnila v priestoroch našej školy súťaž „O najkrajšiu tekvicu“. Tejto súťaže sa zúčastnili takmer všetky triedy i jednotlivci. Opäť ste dokázali prekvapiť originálnymi nápadmi, ktoré boli vyrobené s majstrovskou presnosťou. Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu tekvicu: I. stupeň: 1. miesto – Podolský Stanislav – 2.B 2. miesto – Schottek Bruno – 2.A 3….

Read more