Týždeň boja proti drogám 2011

V dňoch 14. – 18. novembra na našej škole prebiehal Týždeň boja proti drogám. Pre žiakov boli pripravené rozmanité aktivity. 1. stupeň: • v pondelok a v stredu sa roztancovali spolu so staršími dievčatami v rytme Zumby • pripravili si zdravú desiatu • vyrobili krásne plagáty s drogovou tematikou • najmenší si čítali rozprávky na…

Read more

Škola v prírode – Vikartovský mlyn 2011

V októbri boli žiaci IV.C triedy v Škole v prírode v penzióne Vikartovský Mlyn, ktorý sa nachádza juhozápadne od Popradu medzi obcami Vikartovce a Liptovská Teplička. Stojí na pravom brehu Čierneho Váhu. S kapacitou 42 lôžok poskytuje veľmi dobré podmienky pre organizáciu žiackych pobytov. Z kopca na ľavom brehu je pekný výhľad na Kráľovu hoľu,…

Read more

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu 2011

Minulý týždeň sa uskutočnila v priestoroch našej školy súťaž „O najkrajšiu tekvicu“. Tejto súťaže sa zúčastnili takmer všetky triedy i jednotlivci. Opäť ste dokázali prekvapiť originálnymi nápadmi, ktoré boli vyrobené s majstrovskou presnosťou. Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu tekvicu: I. stupeň: 1. miesto – Podolský Stanislav – 2.B 2. miesto – Schottek Bruno – 2.A 3….

Read more

Dravci ako ich nepoznáme…

7. október 2011 bol pre všetkých žiakov ZŚ na Ul. Okružnej nevšedným dňom. Sokoliari zo spoločnosti na ochranu dravých vtákov ZAYFERUS z Moravy v školskom areáli IV. ZŠ predstavili v rámci vzdelávacieho programu svoje výnimočné schopnosti v práci s dravými vtákmi. Nikto sa nenudil, program mal svižný spád a vtipnou formou sa diváci dozvedeli veľa…

Read more

Imatrikulácia prvákov 2011

V jeden slnečný jesenný deň sa v našom novučičkom átriu stretli všetci prváci, prvácke pani učiteľky a rodičia malých žiakov. Dôvodom bola slávnostná imatrikulácia prvákov. Slávnostný ceremoniál otvoril ŠAŠO – kamarát prvákov a spestrili ho starší spolužiaci krátkym programom. V slávnostnom sľube všetci prváčikovia spoločne sľúbili, že si budú vzorne plniť školské povinnosti, budú poslúchať…

Read more

Život bez drog 2011

Dva pekné dni s príjemným lektorom pánom Petrom Remperom z Občianskeho združenia Slovensko bez drog strávili naši žiaci v dňoch 14.9. a 28.9.2011. Za propagáciu a vzdelávanie v oblasti zdravého života bez drog vďačíme nadácii ORANGE. Každý žiak II. stupňa sa stal protidrogovým šerifom. Aktivity žiakov zaujali, ako je to vidieť na fotografiách.    

Read more

Otvorené hodiny pre predškolákov 2011

Klopi, klopi brána … Touto pesničkou privítali naši prváci predškolákov z IX. a XIII. MŠ, ktorí sa prišli pozrieť na otvorené hodiny našich prvákov. Tí ich už s pani učiteľkami čakali a ukázali im na otvorených hodinách ako sa prváci v škole učia a čo všetko už zvládli. To, že sa predškoláci do školy tešia,…

Read more

Veľkí čítajú malým

Tak ako každý rok aj v tomto roku sa stretli naši štvrtáci s deťmi z XIII. MŠ. Žiaci IV.C triedy sa so svojou pani učiteľkou vybrali k predškolákom. Budúcim spolužiakom ukázali, ako sa v škole naučia čítať. Vybrali pre nich aktuálnu rozprávku Ako zajko šibal. Úvodným rozhovorom prelomili hanblivosť a trému. Mladší kamaráti pozorne počúvali,…

Read more