Aktuality

|Aktuality

Predvianočná príprava 2011

Žiaci na hodinách Techniky a sveta práce vyrobili rôzne vianočné výrobky, ktorými si môžu skrášliť Vianoce nielen v triede, ale aj doma.  

By |2012-03-29T10:08:07+00:00March 29th, 2012|Aktuality|Comments Off on Predvianočná príprava 2011

Medovníkové Vianoce 2011

A je tu opäť! – Vianočný čas. Čas, ktorý topí ľady v srdciach a prináša radosť a lásku do každého domu. Vianoce sú však aj obdobím zhonu a príprav. Vyberáme darčeky, robíme veľké upratovanie, pečieme vianočné dobroty. A tak sa v jedno popoludnie stretli v školskej jedálni deti zo školského klubu a rozhodli sa vyskúšať

By |2012-03-29T10:07:38+00:00March 29th, 2012|Aktuality|Comments Off on Medovníkové Vianoce 2011

Vianočný trh 2011

V piatok 16.12. 2011 sa v priestoroch našej školy tak ako po iné roky, aj tento rok uskutočnil Vianočný trh. Veľká vďaka patrí každému žiakovi, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zapojil do priebehu Vianočného trhu, či už svojou fantáziu a šikovnosťou pri tvorbe výrobkov, obchodníckym talentom pri ich predávaní, alebo zakúpením výrobkov. Rada by som sa

By |2012-03-29T10:06:37+00:00March 29th, 2012|Aktuality|Comments Off on Vianočný trh 2011

Deň otvorených dverí 1. ročník – december 2011

Deň 15. december 2011 bol dňom, kedy rodičia našich prvákov, ale aj rodičia a príbuzní predškolákov zavítali na návštevu do školy, aby si mohli pozrieť, ako to je alebo bude v škole. Naši prváci ukázali svoje doposiaľ získané vedomosti nielen svojim rodičom, ale aj všetkým prítomným. Zaujímavá bola najmä hodina s interaktívnou tabuľou, či s

By |2012-03-29T10:05:54+00:00March 29th, 2012|Aktuality|Comments Off on Deň otvorených dverí 1. ročník – december 2011

Návšteva DJZ 2011 v Prešove – Traja tučniaci

Mikuláš a Traja tučniaci Známa veta žiakov na tabuli „Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa,“ sa stala pre našich piatakov pravdivou. Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry totiž zorganizovala 6. 12. 2011 pre nich návštevu divadelného predstavenia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Deti videli moderne spracovanú hru Traja tučniaci a aspoň na chvíľu

By |2012-03-29T10:05:28+00:00March 29th, 2012|Aktuality|Comments Off on Návšteva DJZ 2011 v Prešove – Traja tučniaci

Mikuláš 2011

Opäť prišiel medzi nás, náš milý svätý Mikuláš. Veľkú radosť sme my mali, pesničky sme zaspievali. Darčeky on pre nás mal, s úsmevom ich rozdával. Ďakujeme svätý Mikuláš, že nás všetkých rád tak máš. O rok príď opäť medzi nás! Veľké poďakovanie patrí žiakom 8. a 9. ročníka.  

By |2012-03-29T10:04:38+00:00March 29th, 2012|Aktuality|Comments Off on Mikuláš 2011

Ochutnávka šalátov 2011

Dňa 24. 11. 2011 sa vo vestibule našej školy mohli rodiča, starí rodičia, žiaci i učitelia, skrátka všetci návštevníci školy ponúknuť a ochutnať „jednohubky“ i šaláty pripravené z rýb. Ryby na prípravu chutných nátierok poskytla RYBA Košice, spol. s r.o. Ochutnávka zožala veľký úspech. Už tradične boli ponúkané výrobky nielen zdravé, no i lákavé na

By |2012-03-29T10:02:39+00:00March 29th, 2012|Aktuality|Comments Off on Ochutnávka šalátov 2011

Planetárium 2011

NÁVŠTEVA PLANETÁRIA Každoročne na začiatku školského roka žiaci piateho ročníka navštevujú planetárium v rámci geografie. Súvisí to s preberajúcou tematikou ako sú Vesmír, Planéty, Slnečná sústava, Pohyby našej Zeme atď. V tomto školskom roku sa exkurzia uskutočnila 15.11.2011. Zúčastnili sa žiaci V.C a V.D. triedy. Navštívili sme planetárium v CVČ Domino, na Popradskej 86 v

By |2012-03-29T10:02:07+00:00March 29th, 2012|Aktuality|Comments Off on Planetárium 2011

V. ŽIACKA VEDECKÁ KONFERENCIA 2011

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a

By |2012-03-29T10:01:23+00:00March 29th, 2012|Aktuality|Comments Off on V. ŽIACKA VEDECKÁ KONFERENCIA 2011

Na prváckom kolotoči 2011

„Knihy nám neprinesú múdrosť automaticky, ale môžu byť cestou ako sa k nej dostať.“ (Anonym) Aby sa kniha stala priateľom detí a bola pre nich spoločníčkou na ceste poznania pripravili sme pre žiakov I.D triedy v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického v Michalovciach cyklus pod názvom Na prváckom kolotoči. Na prvom stretnutí pod názvom

By |2012-03-29T10:00:43+00:00March 29th, 2012|Aktuality|Comments Off on Na prváckom kolotoči 2011