Inovatívne vyučovanie na našej škole

Inovatívne vyučovanie na našej škole.

Ak Vás zaujíma vyučovanie inovatívnymi metódami, metódami, ktoré vyhovujú súčasným požiadavkám modernej pedagogiky, odporúčame Vám webový portál www.rodinka.sk. Nájdete tam veľa informácii o výchove a vzdelávaní detí a aj rozhovor s pani učiteľkou Martou Paligovou, ktorá na škole vyučuje podľa modelu VEU-vysoko efektívneho učenia. Jej rozhovor nájdete na http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/vysoko-efektivne-ucenie-podla-skovalikovej-skusenosti-z-praxe/.