Mimoriadna cena ministerky školstva pre Lujzu Leu Lavrikovú

Talent je darom, nie pravidlom, ale úžasnou výnimočnosťou človeka. Bez talentov spoločnosť upadá, stagnuje. Príležitosť ukázať svoje literárne nadanie nepremeškala žiačka Lujza Lea Lavriková zo 6.d triedy. Medzi množstvom zaujímavých a originálnych súťažných literárnych prác na celoslovenskej súťaži výtvarnej a literárnej tvorby pod názvom DÚHA bola práve jej práca ocenená MIMORIADNOU CENOU! Cenou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.

K úspechu našej šiestačke blahoželáme,  prajeme veľa originálnych nápadov, elán a chuť narábať so slovami i v budúcnosti.