Zber gaštanov

Na našej škole prebieha zber gaštanov. Prinesené gaštany odovzdajte triednym učiteľom.