Zápis do 1. ročníka je ukončený!

Zápis do 1. ročníka je ukončený z dôvodu naplnenia kapacitných možnosti školy.