JEDÁLNY LÍSTOK

PLÁN stravovacej komisie 2017-18

Služby v ŠJ 2018-19 – 1. polrok

Služby v ŠJ 2018-19 – 2. polrok

 

Vedúca jedálne: Ľubica Šipošová
Tel.: 056/64 31 371
Ceny obedov: 1. – 4. ročník – 1,11 €
  5. – 9. ročník – 1,19 €
  Dospelí stravníci – 1,19 € + réžia = 2,31 €
 

Platba za stravné: Uhrádza sa mesačne vopred najneskôr do 5. dňa v mesiaci: -poštovou poukážkou -trvalým príkazom -inak   Vyhlasovanie z obedov: Upozorňujeme hlavne na vyhlasovanie žiakov počas choroby, kúpeľnej liečby, športových podujatí a pod. Žiaka je možné vyhlásiť zo stravy deň vopred u vedúcej ŠJ a nie u triedneho učiteľa. V prípade ochorenia žiaka/žiačky je možné neodhlásenú stravu v prvý deň vybrať do obedára. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade potreby – nejasností sa obráťte na vedúcu ŠJ. Telefón: 056/6431371. Ďakujem! Vedúca ŠJ.