Testovanie 9 – 2019 (celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ) sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda). Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. apríla 2019 (utorok).

Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019: Základné informácie T9 – 2019

Špecifikácia testu z MAT: Špecifikácia testu T9 2019 – MAT

Špecifikácia testu zo SJL: Špecifikácia testu T9 2019 – SJL