Testovanie 9 – 2018 (celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ) sa uskutoční 21. marca 2018 (streda). Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).

Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018:

Špecifikácia testu z MAT: MAT – T9 – 2018

Špecifikácia testu zo SJL: SJL – T9 – 2018