Testovanie 5 – 2018 (celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ) sa v tomto školskom roku 2018-2019 USKUTOČNÍ dňa 21. novembra 2018 (streda).

Základné informácie o Testovaní 5:

http://www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2018/pokyny/Zakladne_informacie_T5_2018_final.pdf

Špecifikácia testov z matematiky: 

http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_5_2018/specifikacie_testov/Specifikacia_testu_MAT_T5-2018_final1.pdf

Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry:

http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_5_2018/specifikacie_testov/Specifikacia_testu_SJL_a_MJL_T5-2018_final.pdf