Testovanie 5 – 2017 (celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ) sa v tomto školskom roku 2017-2018 USKUTOČNÍ dňa 22. novembra 2017 (streda).

Základné informácie o Testovaní 5:

http://www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2017/Zakladne_informacie_T5_2017.pdf

Špecifikácia testov z matematiky: 

http://www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2017/Specifikacia_testu_MAT_T5-2017.pdf

Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry:

http://www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2017/Specifikacia_testu_SJL_a_MJL_T5-2017.pdf